Autocompactadors

Disposem d’autocompactadors per les empreses que generen un major volum de residus.